Log in
updated 10:40 AM GMT, Mar 13, 2019

Προσευχή:''Δέσποτα Χριστέ ο Θεός''

  • Γράφτηκε από τον/την askitis
  • Published in Προσευχές

Δέσποτα Χριστέ,
ο Θεός, ο τοις πάθεσί Σου τά πάθη μου θεραπεύσας,
και τοίς τραύμασί Σου τα τραύματά μου ιατρεύσας,

χάρισαί μοι τώ πολλά σοι πταίσαντι δάκρυα κατανύξεως,
συγκέρασόν μου τό σώμα, από οσμής του ζωοποιού σώματός Σου,
και γλύκανόν μου την ψυχή, τω σω τιμίω αίματι,
από της πικρίας, ήν με ο αντίδικος επότισεν.

Ύψωσόν μου τόν νούν πρός σέ, κάτω ελκυσθέντα,
καί ανάγαγέ με από του χάσματος της απωλείας,
ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνυξιν, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικόν,
τα επανάγοντά με τέκνα πρός ιδίαν κληρονομίαν.
Εσκότισμαι τόν νούν έν τοίς βιωτικοίς πάθεσι,
καί ούκ ισχύω ατενίσαι πρός Σέ έν οδύνη,
ού δύναμαι θερμανθήναι τοίς δάκρυσι τής πρός Σέ αγάπης.

Αλλά, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών,
δώρησαί μοι μετάνοιαν ολόκληρον,
καί καρδίαν επίπονον είς αναζήτησίν Σου,
χάρισαί μοι τήν χάριν Σου, καί ανακαίνισον έν εμοί τάς μορφάς τής σης εικόνος.

Κατέλιπόν Σε, μή εγκαταλίπης,
έξελθε είς αναζήτησίν μου, επανάγαγέ με πρός την νομήν Σου,
συναρίθμησόν με τοίς προβάτοις τής εκλεκτής Σου ποίμνης,
και διάθρεψόν με σύν αυτοίς έκ τής χλόης τών θείων Σου Μυστηρίων
πρεσβείες τής πανάγνου Μητρός Σου, καί πάντων των Αγίων Σου.


Αμήν.
 

Sportbook sites http://gbetting.co.uk/sport with register bonuses.